Zgodovina

Naša tradicija, vrednote in znanje se nadaljuje tudi v prihodnost

Renče. Naselje, ki se na 22,5 kvadratnih kilometrih razprostira v spodnji Vipavski dolini, na levem bregu reke Vipave in le 10 kilometrov južno od Nove Gorice ter dobrih pet kilometrov stran od italijanske meje.

Obe svetovni vojni sta Renče neizbrisno zaznamovali. A človek v sebi nosi kali žive narave. In če le obstaja najmanjša možnost, se bo seme obnovilo in na novo vzklilo. Tako kot je na novo vzklilo življenje tudi v Renčah. Angel Kodrič, Martin Mozetič, Rudolf Krpan, Franc Vičič in Pavel Mozetič so bili predsedniki krajevnih ljudskih odborov (župani), ki so v petdesetih in šestdesetih letih dvajsetega stoletja veliko prispevali k uspešni in hitri obnovitvi požganih Renč, pri čemer so zavzeto in množično sodelovali vsi prebivalci.

Image

ZGODOVINA, TRADICIJA, VREDNOTE

V šestdesetih letih so v vasi po makadamskih cestah zabrnele prve vespe, nato Tomosovi Colibriji, T-12 in tudi kakšen fičko. Prah so dvigovali zadružni in opekarski kamioni. Zvonilo se je z ročnim potegom vrvi, manj pogosto in glasno kakor danes. V Italijo smo nosili meso in žganje, nazaj pa metle, kavo, napolitanke in južno sadje ter rdeča debela jabolka. Z delom je pričela tudi renška Varikina, ki se je kasneje preimenovala v Šampionko, v vas pa jo je umestil Stanko Weitzer.

Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja so Renče doživele zgodovinski dogodek, ki mu je morda botrovala prav bližina Italije – pobratenje z italijansko občino Staranzano leta 1977. Pobuda za pobratenje je prišla od borčevskih organizacij, zlasti Združenja partizanov Italije, saj so med narodnoosvobodilnim bojem številni italijanski partizani delovali v naših vaseh, nekateri pa so v Renčah tudi padli.

Listino o pobratenju sta slavnostno podpisala tedanja župana, dr. Lorenzo Papais iz Staranzana in Drago Arčon iz Renč. Najprej 24. aprila 1977 v Staranzanu, nato še 29. maja 1977 v Renčah. Na temelju skupne dediščine naj bi obe mesti iskali in uresničevali nove cilje, ki bi širili in bogatili stike na vseh področjih. Pomen pobratenja potrjuje tudi odpiranje poti za širitev gospodarskih in kulturnih tokov med obema državama.

Image

ZGODOVINA, TRADICIJA, VREDNOTE

Po dvaindvajsetih letih je pobratenje še vedno živa vez med obema krajema, pri čemer ob osebnih stikih vidno vlogo odigravajo organizirani dejavniki obeh skupnosti, med katerimi bi izpostavili organizacijo rdečega križa s predsednico Sonjo Kljun, ki ima nepretrgane stike s krvodajalsko organizacijo iz Staranzana in osnovnošolsko mladino ter njihove učitelje z ravnateljem Jožetom Podbrščkom.

Logo

Podjetje Šampionka že več kot 60 let oskrbuje vaš dom s kakovostnimi izdelki. Zaradi izkušenj ter strokovnosti našega dela smo pri distribuciji blagovnih znamk na slovenskem trgu zelo uspešni. Sodelujemo z vsemi večjimi ter manjšimi trgovskimi centri.

KONTAKT

Sedež podjetja Šmarska cesta 5, 6000 Koper

Proizvodnja Bukovica 47a, 5293 Volčja Draga

Telefon +386 5 338 55 00

Email [email protected]